Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK)    +90 (530) 914-9916   sabak@sabak.org.tr
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun
Akreditasyon başvurusunda bulunan kurumların, Öz Değerlendirme Raporu hazırlama sürecinde, akıllarına takılan sorulara yanıt vermek üzere gönüllü olan Hocalarımıza Mentor Eğitimi yapıldı.
Derneğimiz tarafından akredite edilen programlara akreditasyon sertifikalarını takdim ediyoruz.
Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Ulusal Akreditasyon kuruluşlarının başkanları ve temsilcileri ile 2020 yılı İzleme Programı değerlendirildi.
SABAK, International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE)’a tam üye olmuştur.

Tanıtım ve Kurum Eğitimi

 

Tanıtım ve Kurum Eğitimi

Değerlendirici Eğitimi

Öğrenci Değerlendirici Eğitimi
Webinarlar Eğiticilerin Eğitimi 

 

Amaç ve Hedefler

1. Amaç: Bu eğitim sonunda katılımcılar, akreditasyon süreci hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
2. Hedefler: Bu amaca ulaşmak için katılımcılar;
          a. Akreditasyon ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecek,
          b. Akreditasyon sürecini açıklayabilecek,
          c. Sağlık Bilimleri Eğitimi Standartlarını tanımlayabilecek,
          d. Akreditasyon aşamalarını tanımlayabileceklerdir.

İçerik:

Eğitim bir gün olarak planlanmıştır. Eğitim süresince aşağıda adı geçen konular üzerinde durulacaktır. İçeriğin ilk üç başlığı sunum yöntemi ile, son başlık ise sunum, soru-cevap ve tartışma yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilecektir. Eğitim öncesinde katılımcılara Sağlık Bilimleri Eğitimi Akreditasyon Kılavuzu (Sağlık Bilimleri Eğitimi Standartları, kısa açıklamaları ve akreditasyon süreci ile ilgili bilgileri içeren) gönderilecektir.
1. Akreditasyon Gereksinimi ve Dünyadaki Örnekleri
2. Türkiye’deki Akreditasyon Çalışmaları
3. Akreditasyon Süreci
4. Sağlık Bilimleri Eğitimi Standartları
          a. Amaç ve Hedefler
          b. Eğitim Programı
          c. Program Çıktıları
          d. Öğrenciler
          e. Öğretim Elemanları
          f. Altyapı
          g. Eğitsel Kaynak ve Olanaklar
          h. Yönetim Organizasyon ve Karar Alma Süreçleri
          i. Sürekli İyileşme ve Gelişim
          j. Programa Özgü Ölçütler
5. Fotograf

 

 

Şikayet ve Öneriler

Ad Soyad
   

Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu
Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu
Yükseköğretim Kalite Kurulu
Yükseköğretim Kalite Kurulu
Dünya Ergoterapistler Federasyonu
Dünya Ergoterapistler Federasyonu
Avrupa Ergoterapi Yüksek Öğretim Ağı
Avrupa Ergoterapi Yüksek Öğretim Ağı
Dünya Fizyoterapistler Konfederasyonu
Dünya Fizyoterapistler Konfederasyonu
Avrupa Fizyoterapi Yüksek Öğretim Ağı
Avrupa Fizyoterapi Yüksek Öğretim Ağı
Uluslararası Odyoloji Derneği
Uluslararası Odyoloji Derneği
Uluslararası Diyetisyenler Konfederasyonu
Uluslararası Diyetisyenler Konfederasyonu
Association for Childhood Education International
Association for Childhood Education International
Quality Assurance Agency for Higher Education, UK
Quality Assurance Agency for Higher Education, UK
EUA, European University Association
EUA, European University Association
TUNING Educational Structures
TUNING Educational Structures
The European Association for Quality Assurance in Higher Education
The European Association for Quality Assurance in Higher Education
European Association of Institutions in Higher Education
European Association of Institutions in Higher Education
Council for Higher Education Accreditation, USA
Council for Higher Education Accreditation, USA
The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education
The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education
Türkiye Kalite Derneği
Türkiye Kalite Derneği
Commission of Accreditation of Healthcare Management Education.
Commission of Accreditation of Healthcare Management Education.

HIZLI BAĞLANTILAR
İlgili diğer kurumlar için linklere buradan ulaşabilirsiniz.

 

logo sabak

 

ADRES

Emek Mahallesi Bişkek Caddesi
125-127 MTC Plaza Kat:3 No:16
Çankaya/Ankara

E-POSTA

sabak@sabak.org.tr

İLETİŞİM

+90 (530) 914 99 16