Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK)    +90 (530) 914-9916   sabak@sabak.org.tr
Akreditasyon başvurusunda bulunan kurumların, Öz Değerlendirme Raporu hazırlama sürecinde, akıllarına takılan sorulara yanıt vermek üzere gönüllü olan Hocalarımıza Mentor Eğitimi yapıldı.
Derneğimiz tarafından akredite edilen programlara akreditasyon sertifikalarını takdim ediyoruz.
Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından Ulusal Akreditasyon kuruluşlarının başkanları ve temsilcileri ile 2020 yılı İzleme Programı değerlendirildi.
SABAK, International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE)’a tam üye olmuştur.
SABAK Yeni Yönetim Kurulu Görevine Başladı
Derneğimiz tarafından akredite edilen programlara akreditasyon sertifikalarını takdim ediyoruz.
Derneğimiz tarafından akredite edilen programlara akreditasyon sertifikalarını takdim ediyoruz.
Derneğimiz tarafından akredite edilen programlara akreditasyon sertifikalarını takdim ediyoruz.
Derneğimiz tarafından akredite edilen programlara akreditasyon sertifikalarını takdim ediyoruz.
Derneğimiz tarafından akredite edilen programlara akreditasyon sertifikalarını takdim ediyoruz.

 

Sabak Portal

Akredite Program Listesi

 

2023 Yılı Başvuru Sonuçları: 

No

Üniversite/Fakülte/Program

SABAK
Akreditasyon
Geçerlilik Süresi (Yıl)

1

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Yönetimi Programı

20.03.2024 – 30.09.2027

2

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi Programı

20.03.2024 – 30.09.2029

3

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sosyal Hizmet Programı

20.03.2024 – 30.09.2029

4

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı

20.03.2024 – 30.09.2029

5

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı

20.03.2024 - 30.09.2029

6

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik Programı

20.03.2024 – 30.09.2029

7

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ergoterapi Programı

20.03.2024 – 30.09.2029

8

İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Programı

20.03.2024 – 30.09.2026

9

İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Odyoloji Programı

20.03.2024 – 30.09.2026

10

İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sosyal Hizmet Programı

20.03.2024 – 30.09.2026

11

İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Programı

20.03.2024 – 30.09.2026

12

İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı

20.03.2024 – 30.09.2026

13

Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Programı

20.03.2024 – 30.09.2026

14

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik Programı

20.03.2024 – 30.09.2026

15

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı

20.03.2024 - 30.09.2029

16

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Programı

20.03.2024 – 30.09.2026

17

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sağlık Yönetimi Programı

20.03.2024 – 30.09.2026

 

 

2022 Yılı Başvuru Sonuçları: 

No

Üniversite / Fakülte / Program

SABAK
Akreditasyon
Geçerlilik Süresi (Yıl)

1

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Programı
Rapor için tıklayınız.

20.03.2023 – 30.09.2026

2

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Yönetimi Programı

20.03.2023 – 30.09.2028

3

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sosyal Hizmet Programı
Rapor için tıklayınız.

20.03.2023 – 30.09.2026

4

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı
Rapor için tıklayınız.

20.03.2023 – 30.09.2025

5

Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı
Rapor için tıklayınız.

20.03.2023 – 30.09.2028

6

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Programı

20.03.2023 – 30.09.2028

7

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik Programı

20.03.2023 – 30.09.2025

8

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik Programı

20.03.2023 – 30.09.2025

9

İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Yönetimi Programı

20.03.2023 – 30.09.2026

10

Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı

20.03.2023 – 30.09.2028

11

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Programı
Rapor için tıklayınız.

20.03.2023 – 30.09.2028

12

Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik Programı
Rapor için tıklayınız.

20.03.2023 – 30.09.2025

13

Sanko Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Programı
Rapor için tıklayınız.

20.03.2023 – 30.09.2026

14

Sanko Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı
Rapor için tıklayınız.

20.03.2023 – 30.09.2026

15

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik Programı
Rapor için tıklayınız.

20.03.2023 – 30.09.2025

16

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Programı
Rapor için tıklayınız.

20.03.2023 – 30.09.2025

17

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı
Rapor için tıklayınız.

20.03.2023 – 30.09.2025

 

2021 Yılı Başvuru Sonuçları: 

No Program SABAK
Akreditasyon
Geçerlilik Süresi (YIL)
1 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Yönetimi Bölümü
Rapor için tıklayınız.
08.03.2022 – 30.09.2024
2 Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Rapor için tıklayınız.
08.03.2022 – 30.09.2027
3 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Rapor için tıklayınız.
08.03.2022 – 30.09.2025
4 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Rapor için tıklayınız.
08.03.2022 – 30.09.2025
5 İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sosyal Hizmet Bölümü
Rapor için tıklayınız.
08.03.2022 – 30.09.2024
6 İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Rapor için tıklayınız.
08.03.2022 – 30.09.2025
7 İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ergoterapi Bölümü
Rapor için tıklayınız.
08.03.2022 – 30.09.2024
8 İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ortez ve Protez Bölümü
Rapor için tıklayınız.
08.03.2022 – 30.09.2024
9 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Yönetimi Bölümü
Rapor için tıklayınız.
08.03.2022 – 30.09.2025
10 Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Rapor için tıklayınız.
08.03.2022 – 30.09.2025
11 Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Rapor için tıklayınız.
08.03.2022 – 30.09.2025

 

2020 Yılı Başvuru Sonuçları: 

Program

SABAK
Akreditasyon
Geçerlilik Süresi

Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü
Rapor için tıklayınız.
19.03.2021 – 30.09.2024
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Rapor için tıklayınız.
19.03.2021 – 30.09.2023
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Rapor için tıklayınız.
19.03.2021 – 30.09.2026
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

19.03.2021 – 30.09.2026
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü

19.03.2021 – 30.09.2023
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü
Rapor için tıklayınız.
19.03.2021 – 30.09.2026
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü

19.03.2021 – 30.09.2023
İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü
Rapor için tıklayınız.
19.03.2021 – 30.09.2024
İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü
Rapor için tıklayınız.
19.03.2021 – 30.09.2023
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Rapor için tıklayınız.
19.03.2021 – 30.09.2024
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü

19.03.2021 – 30.09.2023
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü
Rapor için tıklayınız.
19.03.2021 – 30.09.2023
Doğu Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Rapor için tıklayınız.
19.03.2021 – 30.09.2026
Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Rapor için tıklayınız.
19.03.2021 – 30.09.2026
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü
Rapor için tıklayınız.
19.03.2021 – 30.09.2026
Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

19.03.2021 – 30.09.2026
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü
Rapor için tıklayınız.
19.03.2021 – 30.09.2023
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Rapor için tıklayınız.
19.03.2021 – 30.09.2026
İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü
Rapor için tıklayınız.
19.03.2021 – 30.09.2026
Sanko Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Rapor için tıklayınız.
19.03.2021 – 30.09.2023
Sanko Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Rapor için tıklayınız.
19.03.2021 – 30.09.2023
Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü
Rapor için tıklayınız.
19.03.2021 – 30.09.2023
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Rapor için tıklayınız.
19.03.2021 – 30.09.2023
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
Rapor için tıklayınız.
19.03.2021 – 30.09.2023

 

 

2019 Yılı Başvuru Sonuçları: 

Program

SABAK
Akreditasyon
Geçerlilik Süresi

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Lisans Programı 13.03.2020-30.09.2025
Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programı 13.03.2020-30.09.2025
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Lisans Programı 13.03.2020-30.09.2025
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Lisans Programı 13.03.2020-30.09.2022
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programı 13.03.2020-30.09.2022
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Lisans Programı 13.03.2020-30.09.2022
Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Lisans Programı 13.03.2020-30.09.2022
Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Lisans Programı 13.03.2020-30.09.2022
Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programı 13.03.2020-30.09.2022

 

 

2018 Yılı Başvuru Sonuçları: 

Program

SABAK
Akreditasyon
Geçerlilik Süresi

Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Lisans Programı 15.03.2019-30.09.2021
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Lisans Programı 15.03.2019-30.09.2024
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Lisans Programı 15.03.2019-30.09.2021
Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programı 15.03.2019-30.09.2021
Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programı 15.03.2019-30.09.2024
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programı 15.03.2019-30.09.2024
İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Lisans Programı 15.03.2019-30.09.2021
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü 15.03.2019-30.09.2024

 

 

Şikayet ve Öneriler

Ad Soyad
   

HIZLI BAĞLANTILAR
İlgili diğer kurumlar için linklere buradan ulaşabilirsiniz.

Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu
Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu
Yükseköğretim Kalite Kurulu
Yükseköğretim Kalite Kurulu
Dünya Ergoterapistler Federasyonu
Dünya Ergoterapistler Federasyonu
Avrupa Ergoterapi Yüksek Öğretim Ağı
Avrupa Ergoterapi Yüksek Öğretim Ağı
Dünya Fizyoterapistler Konfederasyonu
Dünya Fizyoterapistler Konfederasyonu
Avrupa Fizyoterapi Yüksek Öğretim Ağı
Avrupa Fizyoterapi Yüksek Öğretim Ağı
Uluslararası Odyoloji Derneği
Uluslararası Odyoloji Derneği
Uluslararası Diyetisyenler Konfederasyonu
Uluslararası Diyetisyenler Konfederasyonu
Association for Childhood Education International
Association for Childhood Education International
Quality Assurance Agency for Higher Education, UK
Quality Assurance Agency for Higher Education, UK
EUA, European University Association
EUA, European University Association
TUNING Educational Structures
TUNING Educational Structures
The European Association for Quality Assurance in Higher Education
The European Association for Quality Assurance in Higher Education
European Association of Institutions in Higher Education
European Association of Institutions in Higher Education
Council for Higher Education Accreditation, USA
Council for Higher Education Accreditation, USA
The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education
The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education
Türkiye Kalite Derneği
Türkiye Kalite Derneği
Commission of Accreditation of Healthcare Management Education.
Commission of Accreditation of Healthcare Management Education.

 

logo sabak

 

ADRES

Emek Mahallesi Bişkek Caddesi
125-127 MTC Plaza Kat:3 No:16
Çankaya/Ankara

E-POSTA

sabak@sabak.org.tr

İLETİŞİM

+90 (530) 914 99 16