Genel Akredite Program Listesi

AKREDİTE EDİLEN PROGRAMLAR LİSTESİ

 

ÜNİVERSİTE/ FAKÜLTE/ PROGRAM

AKREDİTASYON
BAŞLANGIÇ
TARİHİ

AKREDİTASYON
BİTİŞ
TARİHİ

1

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme Ve Diyetetik Pr.

19.03.2021
20.03.2023

30.09.2023
30.09.2026

2

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.

19.03.2021

30.09.2026

3

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Yönetimi Pr.

8.03.2022

30.09.2024

4

Anadolu Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dil Ve Konuşma Terapisi Pr.

15.03.2019
19.03.2021

30.09.2021
30.09.2024

5

Ankara Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme Ve Diyetetik Pr.

19.03.2021

30.09.2026

6

Ankara Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi Pr.

19.03.2021

30.09.2023

7

Ankara Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Yönetimi Pr.

19.03.2021

30.09.2026

8

Ankara Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sosyal Hizmet Pr.

19.03.2021

30.09.2023

9

Başkent Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme Ve Diyetetik Pr.

15.03.2019

30.09.2024

10

Başkent Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.

15.03.2019
19.03.2021

30.09.2021
30.09.2024

11

Başkent Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Yönetimi Pr.

15.03.2019
19.03.2021
20.03.2023

30.09.2021
30.09.2023
30.09.2028

12

Başkent Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sosyal Hizmet Pr.

19.03.2021
20.03.2023

30.09.2023
30.09.2026

13

Bezmialem Vakıf Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Pr.

20.03.2023

30.09.2025

14

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme Ve Diyetetik Pr.

8.03.2022

30.09.2027

15

Doğu Akdeniz Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.

19.03.2021

30.09.2026

16

Dokuz Eylül Üniversitesi
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Pr.

20.03.2023

30.09.2028

17

Ege Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Pr.

20.03.2023

30.09.2028

18

Ege Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik Pr.

20.03.2023

30.09.2025

19

Erciyes Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme Ve Diyetetik Pr.

19.03.2021

30.09.2026

20

Gazi Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme Ve Diyetetik Pr.

13.03.2020

30.09.2025

21

Gazi Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.

13.03.2020

30.09.2025

22

Hacettepe Üniversitesi
Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Fakültesi
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.

19.03.2021

30.09.2026

23

Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme Ve Diyetetik Pr.

13.03.2020

30.09.2025

24

Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi Pr.

19.03.2021

30.09.2026

25

Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ergoterapi Pr.

15.03.2019

30.09.2024

26

Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme Ve Diyetetik Pr.

13.03.2020
8.03.2022

30.09.2022
30.09.2025

27

Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.

13.03.2020
8.03.2022

30.09.2022
30.09.2025

28

İnönü Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik Pr.

20.03.2023

30.09.2025

29

İstanbul Aydın Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.

19.03.2021

30.09.2026

30

İstanbul Aydın Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Odyoloji Pr.

15.03.2019
19.03.2021

30.09.2021
30.09.2024

31

İstanbul Aydın Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Yönetimi Pr.

19.03.2021
20.03.2023

30.09.2023
30.09.2026

32

İstanbul Aydın Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sosyal Hizmet Pr.

8.03.2022

30.09.2024

33

İstanbul Medipol Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme Ve Diyetetik Pr.

13.03.2020
8.03.2022

30.09.2022
30.09.2025

34

İstanbul Medipol Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Dil Ve Konuşma Terapisi Pr.

19.03.2021

30.09.2026

35

İstanbul Medipol Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.

15.03.2019

30.09.2024

36

İstanbul Medipol Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ortez Ve Protez Pr.

8.03.2022

30.09.2024

37

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik Pr.

19.03.2021

30.09.2023

38

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.

19.03.2021

30.09.2026

39

Lefke Avrupa Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Pr.

20.03.2023

30.09.2028

40

Marmara Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.

15.03.2019

30.09.2024

41

Marmara Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Yönetimi Pr.

13.03.2020
8.03.2022

30.09.2022
30.09.2025

42

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Pr.

20.03.2023

30.09.2028

43

Sakarya Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik Pr.

19.03.2021
20.03.2023

30.09.2023
30.09.2025

44

Sanko Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme Ve Diyetetik Pr.

19.03.2021
20.03.2023

30.09.2023
30.09.2026

45

Sanko Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.

19.03.2021
20.03.2023

30.09.2023
30.09.2026

46

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik Pr.

20.03.2023

30.09.2025

47

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme Ve Diyetetik Pr.

19.03.2021
20.03.2023

30.09.2023
30.09.2025

48

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.

19.03.2021
20.03.2023

30.09.2023
30.09.2025

49

Yeditepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme Ve Diyetetik Pr.

13.03.2020
8.03.2022

30.09.2022
30.09.2025

50

Yeditepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Pr.

13.03.2020
8.03.2022

30.09.2022
30.09.2025

 

No

Üniversite / Fakülte / Program

SABAK Akreditasyon Geçerlilik Süresi (Yıl)

1

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Programı

20.03.2023 – 30.09.2026

2

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Yönetimi Programı

20.03.2023 – 30.09.2028

3

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sosyal Hizmet Programı

20.03.2023 – 30.09.2026

4

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı

20.03.2023 – 30.09.2025

5

Dokuz Eylül Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı

20.03.2023 – 30.09.2028

6

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Programı

20.03.2023 – 30.09.2028

7

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik Programı

20.03.2023 – 30.09.2025

8

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik Programı

20.03.2023 – 30.09.2025

9

İstanbul Aydın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Sağlık Yönetimi Programı

20.03.2023 – 30.09.2026

10

Lefke Avrupa Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı

20.03.2023 – 30.09.2028

11

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Programı

20.03.2023 – 30.09.2028

12

Sakarya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik Programı

20.03.2023 – 30.09.2025

13

Sanko Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Programı

20.03.2023 – 30.09.2026

14

Sanko Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı

20.03.2023 – 30.09.2026

15

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik Programı

20.03.2023 – 30.09.2025

16

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Programı

20.03.2023 – 30.09.2025

17

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Programı

20.03.2023 – 30.09.2025

Şikayet ve Öneriler

Ad Soyad
   

 

logo sabak

 

ADRES

Emek Mahallesi Bişkek Caddesi
125-127 MTC Plaza Kat:3 No:16
Çankaya/Ankara

E-POSTA

sabak@sabak.org.tr

İLETİŞİM

+90 (530) 914 99 16