Yazdır

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yükseköğretim kurumlarının, 2020 yılı itibariyla geçmekte oldukları Düzenli Uzaktan/Karma Eğitim uygulamalarına ilişkin kalite güvencesi süreçlerinin değerlendirilmesine rehberlik etmek amacıyla “Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ölçütleri ve Değerlendirme Rehberi 2020”  yayımlanmıştır. İlgili rehbere buradan ulaşabilirsiniz.