Arama

SAK

Sağlık Bilimleri Eğitim programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyon kararlarının alınması, Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK) 'ın bağımsız bir organı olan Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu (SAK) tarafından yürütülür. 

SAK, üç üniversite öğretim üyesi, biri Sağlık Bakanlığı temsilcisi, biri Türkiye Kalite Derneği (KalDer) temsilcisi olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. SAK üyeleri için tıklayınız

SAK, program değerlendirme faaliyetlerini bu amaçla oluşturduğu program değerlendirme takımları aracılığı ile yürütür. 

SAK'ın yapısı, çalışma esasları ve akreditasyon süreci ayrıntıları Çalışma Yönetmeliği ve Değerlendirme ve Akreditasyon Uygulama Esasları Yönergesi başlıklı SABAK belgelerinde tanımlanmıştır.