Kalite Poltikası

  • Yazdır


SABAK

Kalite Politikası 

Türkiye’de sağlık bilimleri eğitiminin kalitesinin yükseltilmesini amaç edinen Sağlık Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (SABAK), çalışmalarını sürekli iyileştirme ve toplam kalite felsefesi doğrultusunda yürütmeyi ve sağlık bilimleri eğitimi veren yüksek öğretim kurumlarının beklentilerini sürekli karşılamayı temel ilke edinmiştir.  Sunulan hizmetlerin kalitesini en üst seviyede tutmak için SABAK aşağıdaki değerlere bağlı kalacaktır.  

Hizmet Odaklılık: SABAK çalışanları ve gönüllüleri hizmet verdiği tüm kurumlarla saygılı ve sevecen bir ilişki kurar ve sürdürürler. Onların güncel gereksinim ve beklentilerine duyarlıdırlar. Hizmetlerin kalitesini en son değerlendirenin hizmeti alan kurumlar olduğunun bilincindedirler.  

Sürekli Öğrenme: Sürekli öğrenme, sürekli iyileştirme için önkoşuldur. Bu nedenle SABAK, hem kendi etkinliklerinden ve performansından hem de diğer benzer kurumların deneyimlerinden sürekli öğrenir. Çalışanların ve gönüllülerin gelişimi, kendi potansiyellerinin tümünün farkına varmalarına ve kullanmalarına ortam yaratacak şekilde, desteklenir ve teşvik edilir.  

Değer Yaratma: SABAK, başta hizmet verdiği kurumlar olmak üzere, paydaşlarına katma değer yaratacak hizmetler sunar. Hizmetin katma değeri, doğrudan geribildirim yolu ile izlenir. Özellikle, SABAK değerlendirme takımları sağlık bilimleri eğitiminin ve değerlendirme sürecinin sürekli iyileştirilmesi için faydalı bir geribildirim sağlamaya çalışırlar. 

İşbirlikleri Geliştirme: Sunulan değerin en üst düzeye ulaştırılması ve başarının artırılması işbirliklerinin geliştirilmesine bağlıdır. Bu nedenle SABAK, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği fırsatlarını arar ve geliştirir. Sürdürülebilir bir işbirliği için, işbirliği ortakları arasında paylaşılmış hedeflerin olması, uzmanlıkların, kaynakların ve bilgilerin karşılıklı paylaşıldığı, birlikte çalışmaya ve birbirleri arasında karşılıklı güven, saygı ve açıklığa dayanan bir ilişki kurulması esastır. 

Etik Davranış: SABAK çalışanları ve gönüllüleri paydaşlara karşı sorumluluk sahibi bireyler olarak, şeffaf ve hesap verebilmeye hazır yüksek düzeyde bir etik yaklaşımı benimsemişlerdir. Bu nedenle, SABAK Etik Kuralları çerçevesinde çıkar çelişkisi yaratmaktan kaçınarak profesyonelce davranış sergilerler. 

Şeffaflık ve Hesap Verebilme: SABAK program değerlendirme ve akreditasyon faaliyetleri başta olmak üzere, tüm faaliyetleri hakkında paydaşlarını ve kamuyu bilgilendirme ve hesap verme sorumluluğunu taşır.